วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คณิตศิลป์ กับ Origami      คณิตศิลป์ กับ Origami


Origami Therapy ฝึกพับกระดาษ บำบัดจิตใจ                Origami มีการนำไปใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคความจำสั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เขาเรียกว่าโอริงามิบำบัด ดังนั้นโอริงามิช่วยคุณฝึกความคิดให้เป็นระบบและช่วยฝึกความจำ เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียว 

อย่างแรกที่เห็นชัดเจน โอริงามิช่วยผู้ป่วยบางคนในด้านการฝึกใช้ประสาทและกล้ามเนื้อนิ้วมือได้ เพราะการพับกระดาษได้ใช้กล้ามเนื้อมืออย่างเต็มที่ 

อย่างที่ 2 สร้างความคิดที่เป็นระบบ พัฒนาความจำ ฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มพลังจินตนาการ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความสนใจที่จะศึกษาลึกซึ้งในด้านอื่นๆต่อไป เพิ่มพลังและประสิทธิภาพของสมาธิ

อย่างที่ 3 พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ของเราได้ ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน รู้จักอดทน เสริมสร้างความมั่นใจ เคารพตนเอง 


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น